Kom til generalforsamling i TIK Gymnastik

Vi holder generalforsamling søndag den 5. februar kl. 10.30.

Kom og fortæl, hvordan du kunne tænke dig, at TIK Gymnastik skal være. Mangler du fx bestemte typer af hold, eller noget måske helt andet?

Vores generalforsamlinger er altid hyggelige og bestemt ikke stive; formalia skal jo overholdes, men det former sig mest som en samtale mellem interesserede medlemmer, instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Denne gang serverer vi en lækker brunch, derfor vil vi gerne have en tilkendegivelse af, om du kommer. Giv besked til formand Jette Poder på kontakt@tik-gymnastik.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De sendes også på kontakt@tik-gymnastik.dk.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.

Hvem kan deltage?

Medlemmer, der er fyldt 14 år, og som i den forløbne vin­ter/­som­mersæson har været aktive medlemmer i afdelingen, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemmer under 14 år, som i den forløbne vinter/sommersæson har været aktive medlem­mer i afdelingen, har stemmeret gennem en af deres forældre ved general­forsam­lin­gen.  Hver forælder, der repræsenterer et eller flere børn eller sig selv, kan dog kun afgive en stemme.