Ejler Olsens mindepokal

Statut for Ejler Olsens Mindepokal (afløste Elin Nielsens Mindepokal i 1996)

På denne side kan du læse om selve pokalen. Du kan også se, hvem der gennem årene har fået tildelt pokalen.

 • 1 Indstiftelse
  Ejler Olsens Mindepokal er indstiftet den 26. september 1996 af Taastrup Idræts Klubs (TIK’s) Gymnastik Afdeling ved afdelingens 90 års jubilæumsfest. Pokalen er indstiftet til ære for halbestyrer Ejler Olsen, der bestyrede Taastrup Idræts Haller i årene 1965–1994. Ejler Olsen døde den 12. februar 1996. I alle årene var Ejler Olsen en stor og meget respekteret organisator og drivkraft af Taastrup Idræts Haller. Det lå i arbejdet Ejler Olsen stærkt på sinde at fremme ungdoms- og idrætslivet i Høje-Taastrup Kommune. Gymnastikken har i alle årene nydt stor gavn og glæde heraf. Pokalen består af et sølvbæger, der er skænket af TIK’s Fond.
 • 2 Formål
  Med sit udgangspunkt er det mindepokalens formål, så vidt muligt hvert år ved tildeling at anerkende en person/personer for at have udvirket og/eller udført en særlig stor prisværdig og påskønnelsesværdig indsats i og for TIK Gymnastik. Det drejer sig om organisatoriske, administrative og/eller ledelses- og instruktørmæssige indsatser, samt sportslige præstationer i regi af TIK Gymnastik.
 • 3 Tildeling
  Tildeling af mindepokalen sker almindeligvis i forbindelse med gymnastikafdelingens årlige forårsopvisning i Taastrup Idræts Center. Der er tale om en vandrepokal. Navnet på personen/personerne, der får tildelt pokalen, indgraveres i denne.
 • 4 Pokalstyrelse
  Mindepokalen bestyres af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Vedtaget i bestyrelsen i 1996

Pokalmodtagere

Elin Nielsens Mindepokal:
1976 Bente Jensen (instruktør guru gennem 10 år)
1977 Hanne Seidenfaden (fra pensionistholdet)
1978 ?
1979 Ebbe Jensen (etablering af herremotion)
1980 ?
1981 Nina Boel (instruktør)
1982 Carsten Eriksen (instruktør rytmisk holdgymnastik, flere pæne placeringer)
1983 Bente Skjødt (bestyrelsesmedlem gennem 7 år)
1984 Vibeke Franzen (stort dagligt arbejde i klubben)
1985 Christian Høg Madsen (instruktør for spring i mange år)
1986 Birthe Rasmussen (børneinstruktør)
1987 Allan Dam Olesen (stort arbejde i ungdomsudvalget)
1988 Inge Kryger (pianist på Bente Jensens motionshold)
1989 Bente Jensen ? (instruktør gennem 40 år)
1990 ?
1991 Hanne Haislund (mangeårigt bestyrelsesmedlem – klubånd)
1992 Tove Larsen (idrætsmærket og medlemsregistrator)
1993 ?
1994 Annette Olsen (bestyrelsesarbejde)
1995 Inge Kryger
1996 ?

Eiler Olsens Mindepokal
1997 Tina Mortensen (gymnast og instruktør)
1998 Vibeke Franzen (20 års ihærdigt engagement)
1999 Heidi Nonboe (stort instruktør arbejde)
2000 Inge Petersen & Bodil Blach (vandgymnastik for pensionister)
2001 Anneli Jensen (instruktør, sæsonafslutning mv.)
2002 Connie Larsen (bestyrelse, konkurrenceafdeling, instruktør)
2003 Else Petersen (instruktør)
2004 Betina Larsen
2005 Jette Hansen (ballstik, overtog pensionistholdet, et stort socialt engagement)
2006 Mona Jensen (mangeårig gymnast samt bestyrelsesarbejde)
2007 Jette Hansen (spring)
2008 Helle Kirud
2009 Erhardt Franzen
2010 Susanne Drygaard
2011 Louise Weber-Olsen
2012 Gudrun Rude Nielsen
2013 Peter Jakobsen
2014 Camilla Olsen
2015 Luna Aasmul Wiinblad
2016 Bodil Blach
2017 Sofie Jørgensen
2018 Cecilie Damberg
2019 Britt Halstrøm
2020 Ikke uddelt pga. corona
2021 Ikke uddelt pga. corona
2022 Gitte Lund Christensen
2023 Lise og Vagn Sørensen