Den gode velkomst

Instruktører og bestyrelse i TIK Gymnastik har deltaget i DGI’s kursus om, hvordan man byder nye medlemmer og instruktører velkommen i fællesskabet.

Vi synes, at vi er ret gode til det i forvejen, men man kan jo altid blive bedre.

Det er et emne, som vi hele tiden arbejder med at blive bedre til.