Generalforsamling i TIK Gymnastik

Den 4. februar 2024 holdt TIK Gymnastik generalforsamling, hvor der var tid til at mindes, tid til at begejstres, tid til farvel, tid til velkommen og tid til at hygge.

Generalforsamlingen bød på byens bedste brunch og en skøn blanding af instruktører og medlemmer.

Generalforsamlingen sagde farvel til bestyrelsesmedlem Jette Hansen, der døde alt for tidligt. Jette har sat et stort aftryk på foreningen, og vi savner hende. Derfor har bestyrelsen indstiftet Jette Springs Mindepokal til ære og minde om Jette. Pokalen uddeles første gang den 14. april 2024 ved TIK Gymnastiks forårsopvisning.

Læs statutten for Jette Springs Mindepokal

Læs referat fra generalforsamlingen

Læs bestyrelsens beretning

Læs årsregnskabet for 2023

Nyt hold er på plads

Generalforsamlingen bød også på valg til bestyrelsen. Betina Koch Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter mange års aktiv deltagelse. Betina fortsætter heldigvis sit arbejde for konkurrencedelen i klubben – blot udenfor bestyrelsen.

Nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen er Louise Jørgensen og Lykke Daugaard. De kommer fra henholdsvis RSG og spring. Velkommen til de to stærke kvinder, der kommer til at bidrage med viden, faglighed og masser af gejst.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Marlene Fleischer bliver formand, og Jette Poder bliver næstformand. Sandra Lauge Røgilds fortsætter som sekretær, og Vagn Sørensen fortsætter som kasserer. Herudover består bestyrelsen af Berit Haagen og Camilla Thøgersen.

Se bestyrelsen